سوابق فعالیت با ارگانهای دولتی و بیمارستانهای آموزشی و غیرآموزشی

سابقه همکاری با سازمان بهزیستی در امور کمسیونهای بهزیستی معافیت روانپزشکی
۲٫ سابقه همکاری با سازمان پزشک قانونی ( ۱۳۹۴و۱۳۹۳)
۳٫ سابقه همکاری با وزارت راه و ترابری تهران (۱۳۸۹ و ۱۳۸۸) به عنوان پزشک عمومی در فرودگاه مهرآباد و پلی کلینیک شهید کلانتری تهران
۴٫ سابقه فعالیت در مرکز تحقیقات گوارش و کبد بیمارستان طالقانی تهران (۱۳۸۵ و ۱۳۸۴) به صورت انجام طرح تحقیقاتی بر روی بیماران مبتلا به آسیت کبدی و چاپ مقاله Pubmed
۵٫ سابقه همکاری در ویزیت سرپایی کلینیک ترک اعتیاد بیمارستان آموزشی – درمانی روانپزشکی (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳)
۶٫ سابقه فعالیت آموزشی در بیمارستان روانپزشکی آموزشی- درمانی روانپزشکی (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۱)
۷٫ سابقه فعالیت در بخش روانپزشکی بیمارستان غیر اموزشی به عنوان روانپزشک و مسئول فنی بخش (اواخر ۱۳۹۳ تا اوایل ۱۳۹۵)
۸٫ سابقه فعالیت درمانی در کلینیک سرپائی مراجعان به صورت درمان داروئی و غیر داروئی از سال ۹۱ تا ۹۵
۹٫ عضو کمیته سلامتی جنسی انجمن روانپزشکان ایران از سال ۱۳۹۶
۱۰٫ همکاری با دانشگاه بین المللی پردیس دانشگاه تهران در تدریس دوره روانپزشکی تابستان ۹۷