روان درمانی یا Psychotherapy که به اصطلاح عامه مردم «گفتار درمانی» نیز به اشتباه نامیده می‌ شود، بر اساس «تعامل فردی» بین بیمار و روان ‌درمانگر است. در این روش‌ درمانی به بیمار کمک می ‌شود تا بتواند افکار و یا احساسات و تعاملات بین فردی را بهبود بخشد. همچنین موجب افزایش سلامت روانی فرد و احساس خوب بودن می ‌شود.

رواندرمانگر تهران
روان‌ درمانی انواع مختلفی دارد. دکتر فرزانه ذکر می‌ کند که تاکنون بیش از صد نوع مختلف روش ‌های روان ‌درمانی وجود دارد که تعدادی از مهم‌ترین روش‌ ها عبارتند از:

روانکاوی، روان‌درمانی حمایتی، شناختی – رفتاری (CBT)، رفتار درمانی (BT)، روان‌درمانی بین فردی (Interpersonal psychotherapy)، گروه درمانی، خانواده درمانی و زوج درمانی.

البته مبنای اینکه در بیماری که برای روان ‌درمانی مراجعه کرده است و یا اینکه برای درمان بیماری ‌های روان خود نیاز به این روش ‌ها دارد، کدام متد به کار برود، بر اساس شرایط بیمار، نوع بیماری مثل افسردگی، اضطراب، وسواس، شرایط فردی و غیره است. به طور مثال در افرادی که از بیماری‌ اضطراب اجتماعی رنج می‌ برند، نوع «گروه درمانی» بسیار مؤثر است. همچنین زوجینی که دچار مشکلات عاطفی، جنسی و رفتاری هستند، زوج درمانی و یا روان ‌درمانی فردی بسته به شرایط کمک کننده است. قابل ذکر است که در این مطب نوع روان‌ درمانی حمایتی یا ساپورتیو، زوج درمانی و روانکاوی براساس شرایط روانی بیمار و نوع بیماری او توسط روانپزشک در کنار دارو درمانی انجام می ‌شود.