بیماری های اضطرابی، شایع ترین بیماری های روانپزشکی در کودک، نوجوان و افراد بالغ هستند. این بیماری ها انواع مختلف دارند که از شایع ترین این بیماری ها می توان اختلالات اضطراب منتشر، اختلال اضطراب اجتماعی، آگورافوبیا با یا بدون حمله پانیک در بزرگسالان و بیماری اضطراب جدایی و اضطراب اجتماعی را نام برد. به صورت کلی می توان درمان های اختلالات اضطراب را به دو دسته کلی درمان های دارویی و درمان های غیردارویی تقسیم کرد.

 

متخصص درمان بیماری های روانی

دکتر فرزانه ذکر می کند که انواع مختلف داروها برای درمان بیماری های اضطرابی کاربرد دارند که می توان از شایع ترین آنها داروهای سرترالین، سیتالوپرام و فلوکستین نام برد.

اقدام هایی که در این مطب در زمینه اضطراب انجام می شود شامل ویزیت اولیه توسط روانپزشک، انجام تست های تشخیصی در صورت لزوم مثل ارجاع برای آزمایش خون و یا تست نقشه مغز است.نکته مهم دیگری که دکتر فرزانه در مورد مصرف داروها برای درمان اضطراب و استرس بیان می کند این است که نوع داروی ضد اضطرابی فقط باید توسط روانپزشک انتخاب شود. اگر که فرد مبتلا به اضطراب و استرس، بدون نظر روانپزشک، خودسرانه و تنها با دانستن نام داروی ضد اضطرابی این داروها را از داروخانه تهیه کند، برای درمان روانپزشکی مناسب بیماری های اضطراب کافی نیست.
بنابراین در زمینه اضطراب اقدام هایی که در مطب انجام می شود این است که در ابتدا ویزیت ابتدایی توسط روانپزشک در جلسه اول انجام می شود سپس در صورت نیاز بیمار برای او تست های تشخیص مثل نوار مغز، اسکن کمی مغز و نقشه مغز انجام می شود تا بتوان درمان دارویی مناسب را برای فرد انتخاب کرد. همچنین در کنار درمان دارویی، رواندرمانی حمایتی نیز انجام می گیرد و در صورت نیاز فرد به روانشناس برای درمان شناختی رفتاری ارجاع می شود.