حیطه فعالیت

۱٫ اختلا لات روان تنی (سایکوسوماتیک): ملال و افسردگی پیش از قاعدگی- بیماری خستگی مزمن…)
۲٫ درمان آرام سازی (relaxation) در اختلالات روان تنی
۳٫ افسردگی و اضطراب دوران حاملگی و بعد از زایمان
۴٫ اختلالات جنسی ( کاهش میل جنسی – اختلال ارگاسم – انزال زودرس – اختلالات جنسی ناشی از مشکلات ارتباطی زوجین)
۵٫ تکنیکهای شناختی و رفتاری کنترل خشم
۶٫ درمان داروئی و غیرداروئی ترک سیگار
۷٫ زوج درمانی با رویکرد روانکاوی
۸٫ روش تن آرامی به روش آگاهی حسی
۹٫ درمان داروئی و غیرداروئی افسردگی
۱۰٫ درمان داروئی و غیرداروئی اختلالات دوقطبی
۱۱٫ درمان داروئی و غیرداروئی اختلالات اضطرابی و فوبیا
۱۲٫ درمان داروئی و غیرداروئی اختلال وسواس
۱۳٫ درمان داروئی و غیرداروئی اختلال پانیک ( هراس)
۱۴٫ درمان داروئی و غیرداروئی پراشتهایی و کم اشتهایی عصبی
۱۵٫ درمان داروئی و غیرداروئی افسردگی و اختلالات دوقطبی
۱۶٫ درمان داروئی و غیرداروئی اختلالات روانپریشی و هذیانی
۱۷٫ درمان داروئی و غیرداروئی بیماری روده تحریک پذیر ( دارای مقالات چاپ شده در خصوص بررسی آسیب شناسی روانی بیماری روده تحریک پذیر)
۱۸٫ روانکاوی
۱۹٫ رواندرمانی ساپورتیو (حمایتی)
۲۰٫ رواندرمانی شناختی رفتاری
۲۱٫ اختلال بیش فعالی – کم توجهی کودکان
۲۲٫ درمان بی خوابی و بد خوابی
۲۳٫ بررسی و تشخیص اختلال ملال جنسی ( ترنس سکچوال)