ویزیت صبح و یا عصر هم به صورت حضوری و هم با تلفنی یا واتساپ در روزهای کاری و یا تعطیلی، فقط با هماهنگی قبلی با شماره های مطب و یا ارسال پیامک “درخواست ویزیت” به شماره واتساپ مطب انجام میشود.

شماره های مطب:

۰۲۱-۸۸۷۹۲۴۶۶
۰۲۱-۸۸۶۷۳۲۶۰

شماره ارسال فقط پیامک “درخواست نوبت”به واتساپ مطب:

۰۹۲۰-۲۷۵۶۸۲۷