امکان نوبت ویزیت یا مشاوره گرفتن بدون نیاز به تماس با مطب حتی در ایام تعطیل و نیز برای افراد خارج از کشور یا شهرستانی