موارد زیادی وجود دارد که فردی برای تصمیم گیری در مورد موضوعی نیاز به اتخاذ روشی مناسب برای رویارویی با مسئله مورد نظر داشته باشد.

مشاوره با روانپزشک
نمونه‌ هایی از این مسائل عبارتند از:
– مشاوره تحصیلی، مسائل کاری، مشکلات رفتاری در مورد برخورد با همسر و فرزندان و غیره.
دکتر ندا فرزانه متخصص اعصاب و روان ذکر می‌کند که بنابراین در این موارد مسئله ‌ای که وجود دارد این است که فردی برای مشاوره و برای درمانی به روش غیردارویی به روانپزشک مراجعه می‌ کند اما نیاز به روان درمانی طولانی مدت ندارد. در این موارد یکی از بهترین اقدام‌ هایی که برای مدیریت این مسائل وجود دارد این است که فرد برای تصمیم گیری و حل مسئله برای مشاوره در مورد یک موضوع خاص به فرد مشاور که می‌ تواند روانشناس باشد یا روانپزشکی که مشاوره نیز علاوه بر درمان دارویی انجام می‌ دهد، مراجعه کند.
در روند مشاوره توصیه دکتر فرزانه برای افراد این است که در همان ابتدای روند مراجعه برای ویزیت روانپزشکی حضوری و یا غیر حضوری حتماً علت گرفتن وقت ویزیت را با روانپزشک مطرح کنند. در این صورت روانپزشک می ‌تواند راهنمایی درست به فرد داشته باشد تا برای حل مسئله مشکل از ابتدا به روانشناس مراجعه کند و یا این ‌که با روانپزشک این روند را انجام بدهد.
در بسیاری از موارد همکاران روانشناسی وجود دارند که مدارک اختصاصی در مورد “مشاوره” دارند، می‌توانند به صورت ساختار یافته و حرفه‌ ای مشاوره را انجام دهند.