طبق بررسی های آمار جهانی، مشخص شده است که احتمال این هست که حدود یک چهارم افراد در طول زندگی خود دچار علایم شدید ناشی از اختلالات اضطرابی بشوند البته در صورتیکه عوامل موثر برای بروز بیماری های اضطرابی را مثل عوامل ژنتیکی، مشکلات شغلی، اختلاف با همسر و سایر موارد مرتبط را داشته باشند.

 

روانپزشک خانم

 

متاسفانه در صورتیکه اضطراب درمان نشود، می تواند موجب افسردگی قابل‌ توجه، افزایش مرگ و میر و خودکشی بشوند. بیماری های اضطرابی، می توانند هزینه ‌های مستقیم و غیر مستقیم برای خدمات بهداشتی و اقتصادی قابل ‌توجه ایجاد کند.
“حمله اضطراب” بیماری است که خوشبختانه روش های درمانی زیادی با توجه به پیشرفت علم روانپزشکی و روانشناسی وجود دارد. اگر بخواهیم به صورت کلی در مورد گزینه های درمانی “حمله پانیک” بیان کنیم، تعدادی از روشها وجود دارند که به صورت روش ‌های غیر دارویی به صورت روان‌ درمانی و هم روش‌ های درمان دارویی وجود دارند. هم درمان دارویی و هم درمان غیر دارویی می تواند در درمان “حمله هراس” موثر باشند.
با توجه به بسیاری از نتایج مقاله های معتبر، بهترین روش درمانی قطعی حمله اضطراب ناگهانی به صورت درمان ترکیبی است که به صورت درمان چند وجهی است؛ یکی از روش های درمان غیر داروئی “حمله پانیک” که نوعی از همان “حمله اضطراب” نیز نامیده می شود، روش روان درمانی به صورت “درمان شناختی – رفتاری” است که طبق بررسی های علمی به ویژه در درمان اختلال پانیک نیز بسیار موثر است.
به صورت اختصاری در مورد داروهایی که برای درمان “حمله پانیک” موثر است، می توان گفت که در میان داروها همان داروهای ضد اضطرابی به ویژه “مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین” بهترین داروها هستند. البته قابل ذکر است که تجویز دارو برای درمان اضطراب باید فقط و فقط زیر نظر روانپزشک و با صلاحدید روانپزشک تجویز شود. یکی دیگر از انواع داروها که می تواند در درمان “حمله هراس” در موارد لزوم موثر باشند، داروهای آرام بخش هستند که حتما فقط باید در زمان مشخصی که روانپزشک برای فرد تجویز می کند، استفاده شود. بر اساس بررسی های انجام شده در مورد درمان موثر حمله پانیک باید گفت که خوشبختانه به طور کلی با درمان مناسب زیر نظر تیم سلامت روانی روانپزشک و روانشناس، پاسخ به درمان خوب است.
دکتر ندا فرزانه ذکر می کند که در این مطب اقدامی که در زمینه حمله پانیک انجام میشود شامل بررسی تشخیصی توسط روانپزشک و اقدام های تشخیصی جانبی به صورت آزمایش خون برای تشخیص بیماری های طبی زمینه ای و یا نقشه مغزی است. سپس بعد از تشخیص علت اصلی حمله پانیک، اقدام درمان دارویی و روان درمانی در جلسه های ویزیت و پیگیری انجام می شود.