اختلال افسردگی بعد از زایمان بیماری بسیار مهمی است که خوشبختانه در دهه های اخیر نیز درمان داروئی بسیار موثری برای آن در حال بررسی توسط دانشمندان است.
در ایران آمار دقیقی در مورد شیوع بیماری افسردگی بعد زایمان نیست اما میزان تقریبی آن به میزان ۲۵ درصد در جمعیت عمومی زنان میباشد که آمار بالایی است . افسردگی بعد از زایمان یک اختلال خلقی است که می تواند پس از زایمان زنان را تحت تاثیر قرار دهد. مادران مبتلا به افسردگی پس از زایمان احساس خشم شدید، اضطراب و خستگی را تجربه می کنند که ممکن است برای آنها انجام فعالیت های مراقبت روزانه برای خود و دیگران دشوار شود.

 

درمان افسردگی حاملگی

 

عوامل خطر اصلی برای افسردگی بعد از زایمان شامل سابقه قبلی بیماری های افسردگی و اضطراب، سابقه ی اختلال دو قطبی، حاملگی ناخواسته، زندگی پر از استرس، سابقه موردی سوء استفاده ی جنسی در دوران کودکی ، احتمال خشونت خانگی از طرف همسر، حمایت روانی پایین از طرف همسر و کیفیت روابط عاطفی پایین با همسر است.

سوال مهمی که در جلسه های ویزیت روانپزشکی سوال می شود این است اگر افسردگی بارداری پس از زایمان بدون درمان باقی بماند، چه اتفاقی برای کودک متولد شده در آینده می افتد؟

توصیه مهم دکتر ندا فرزانه روانپزشک این است که خانمهای باردار به پیشگیری و درمان بیماری افسردگی بعد از زایمان برای حفظ سلامت روانی خود و فرزندشان اهمیتی بیش از پیش بدهند چون متاسفانه افسردگی پس از زایمان می تواند برای ماه ها یا سالها ادامه یابد. علاوه بر تأثیرگذاری بر سلامت مادر، می تواند با توانایی او برای ارتباط با کودک و مراقبت از نوزاد او دخالت کند و ممکن است سبب شود که کودک با مشکلات خواب، خوردن و رفتار به هنگام رشد مواجه شود. از مهمترین اقدام ها در مورد درمان بیماری افسردگی حاملگی را می توان به درمان داروئی ضد افسردگی و یا روان درمانی عنوان کرد.

بر اساس جدید ترین مطالعات در مورد عوارض احتمالی بیماری افسردگی دوران حاملگی بر روی کودک و نوزاد باید گفت که به طور کلی بررسی ها بر روی سلامت روانی مادر و کودک نشان دادند که مادران افسرده در دراز مدت بخصوص ‏یک سال پس از زایمان)، نمرات خلق پایین تری نسبت به مادران بدون افسردگی نشان دادند.

بر اساس سایر مطالعات علمی نیز مشخص شده است که اختلال افسردگی بعد از زایمان نه تنها بر روی مادر بلکه بر روی نوزاد و کودک نیز تاثیرات منفی بسیار زیادی دارد. یکی از این مهمترین عوارض را می توان “تاثیر منفی افسردگی پس از زایمان مادر بر رشد فرزندان” دانست.

بنابراین در زمینه درمان بیماری افسردگی بعد از زایمان  اقدام هایی که در مطب انجام می شود این است که در ابتدا ویزیت ابتدائی توسط روانپزشک در جلسه اول انجام می شود سپس در صورت نیاز بیمار برای او مثل ارجاع به متخصص انجام می شود تا درمان لازم بخصوص رواندرمانی انجام می شود.