سندرم پیش از قاعدگی برای بیشتر زنان از سن شروع قاعدگی شروع می‌ شود. مهم‌ ترین ویژگی‌ های روحی روانی سندرم قبل از قاعدگی یا ملال قبل از قاعدگی عبارتند از:

 

عدم ثبات هیجانی، تحریک‌پذیری شدید،عصبانیت، افزایش تعارضات بین فردی، خلق و خوی شدیدا افسرده و یا تحریک پذیری، اختلال در خواب و علائم اضطراب که ممکن است با علایم رفتاری و جسمی نیز همراه باشد. علایم باید در طول بیشتر سیکل‌ های قاعدگی زن وجود داشته باشند و تاثیر منفی بر عملکرد شغلی و اجتماعی زن وجود دارد. نکته جالب در مورد دقیق ‌ترین تخمین در مورد طیف خفیف تا شدید شیوع سندرم ملال قبل از قاعدگی این است که  ۱.۸ % زنان که این علایم را دارند اما هیچ اختلال عملکردی در زمینه زناشوئی، فردی یا شغلی ندارند در حالی که ۱.۳ % از زنان مبتلا این علایم را دارند و همچنین اختلالات عملکردی و دیگر علایم همراه را نیز دارند. ​

بیش از ۹۰ % زنان در سراسر جهان این علائم را در سن باروری خود تجربه می‌کنند. با این حال، نوع شدید تر سندرم قبل از قاعدگی Premenstrual syndrome (PMS) که اختلال افسردگی قبل از قاعدگی Premenstrual dysphoric     disorder (PMDD)    نامیده می شود، می تواند منجر به کاهش چشمگیر عملکرد به دلیل علایم شدید غیر معمول شود که در ۲ % از زنان رخ می ‌دهد.

سندرم پیش از قاعدگی در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع توسط روانپزشک می تواند منجر به اختلالات روانی، زناشوئی و اجتماعی قابل‌ توجهی ‌شود چون اغلب با اضطراب و دیگر علائم روانشناختی همراه هستند. همچنین سندرم قبل قاعدگی در دختران نوجوان می تواند غالبا موجب اختلال در درس خواندن و امتحان بشود مثل افت حصیلی، نمره پایین گرفتن در مدرسه و مشکل در یادگیری درس در مدرسه. همچنین از طریق افزایش بی‌ثباتی هیجانی و کاهش فعالیت روزانه می تواند با عملکرد روزانه زنان تداخل ایجاد شود. ​ندا فرزانه درمورد درمان قطعی ملال قبل قاعدگی ذکر می کند که علی‌رغم این حقایق در مورد سندرم پیش از قاعدگی، توجه کمی به ویژه در کشورهای در حال توسعه بر روی تشخیص و درمان ملال قبل قاعدگی شده‌است. شناسایی عوامل مستعد کننده ملال قبل قاعدگی در میان دانش آموزان مدارس راهنمایی و آماده‌سازی دختران میتواند باعث پیشگیری از ابتلا به بیماری افسردگی در دختران بشود. ​از مهمترین اقدام هایی که در این مطب در این زمینه انجام شود به صورت بررسی تشخیصی و درمانی این اختلال است.

دکتر ندا فرزانه روانپزشک ذکر می کند که اقدام درمانی که در این مطب در زمینه افسردگی قبل قاعدگی انجام می شود به صورت ویزیت روانپزشکی، استفاده از ابزارهای  تشخیصی مثل اسکن کمی مغز و آزمایش خون است سپس درمان های دارویی مناسب برای ایشان بر اساس شرایط فرد تجویز می شود.