دکتر ندافرزانه روانپزشک و رواندرمانگر

 

بورد تخصصی اعصاب و روان (روانپزشکی)، روان درمانگر، زوج درمانگر و سکس تراپیست

 ROME Foundation Research Institueعضو انجمن آمریکا

visitor Scholar Program از آمریکا برای سندرم روده تحریک پذیر

دکتر ندا فرزانه بورد تخصصی اعصاب و روان، روان درمانگر و زوج درمانگر هایلات های رزومه کاری و تحصیلی دکتر ندا فرزانه به ترتیب زیر است:

دکتر ندا فرزانه بورد تخصصی اعصاب و روان، روان درمانگر و زوج درمانگر

-عضو انجمن روانپزشكان ايران

 ROME Foundation Research Institueعضو انجمن آمریکا

-عضو انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران

isitor Scholar Program از آمریکا برای سندرم روده تحریک پذیر

 -فارغ التحصیل دوره تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
-عضو انجمن اختلال ترنس سکچوال (ملال جنسی )
-عضو کمیته اختلالات جنسی انجمن روانپزشکان ایران
-عضو انجمن روان درمانی ایران

عنوان های علمی:

– روانپزشک و رواندرمانگر
– زوج درمانگر و سکس تراپیست
– عضو انجمن روانپزشكان ايران
– عضو انجمن هیپنوتیزم بالینی

مراقبت های کودکان

مدارک تخصصی:

– دارای گواهینامه برای نورو فیدبک
– دارای گواهینامه برای دستگاه QEEG – Brain Mapping
– دوره درمان اختلالات جنسی
– حیطه های درمانهای غیر داروئی
– دوره رواندرمانی اعتیاد
– دوره رواندرمانی اعتیاد جنسی
– درمان وابستگی به مواد افیونی
– دارای گواهینامه دستگاه اسپیرومتری
– ….

ندا فرزانه
دکتر ندا فرزانه روانپزشک و روان درمانگر
حیطه فعالیت درمانی:

– درمان ترک سیگار (درمان دارویی و غیر دارویی)
– درمان اختلالات دوقطبی (درمان دارویی و غیر دارویی)
– درمان اختلال پانیک و وسواس (درمان دارویی و غیر دارویی)
– درمان افسردگی و اختلالات فوبیا (درمان دارویی و غیر دارویی)
– درمان سندرم روده تحریک پذیر(دارای مقالات چاپ شده متعدد در این زمینه)(درمان دارویی و غیر دارویی)

مشاور خانواده
زوج درمانی
سوابق فعالیت:

-سابقه همکاري با سازمان بهزيستي در امور کمسيونهاي بهزيستي معافيت روانپزشکي

– روانپزشک معتمد سابقه همکاري با سازمان پزشک قانوني 

سابقه همکاري با وزارت راه و ترابري تهران 

 –سابقه فعاليت در مرکز تحقيقات گوارش و کبد بيمارستان طالقاني تهران به عنوان محقق

-سابقه همکاري در ويزيت سرپايي کلينيک ترک اعتياد بيمارستان آموزشي – درماني روانپزشکي 

-سابقه فعاليت آموزشي در بيمارستان روانپزشکي آموزشي- درماني روانپزشکي 

-سابقه فعاليت در بخش روانپزشکي بيمارستان غير اموزشي به عنوان روانپزشک و مسئول فني بخش 

-سابقه فعاليت درماني در کلينيک سرپائي مراجعان به صورت درمان داروئي و غير داروئي 

-عضو کميته سلامتي جنسي انجمن روانپزشکان ايران

-مدرس قبلی دانشگاه بين المللي پرديس دانشگاه تهران در تدريس دوره روانپزشکي
– کارشناس روانپزشک مهمان در رادیو سلامت در برنامه های “مثبت تربیت” و “حریم آرامش”
ویزیت آنلاین
ویزیت آنلاین

 

سوابق فعالیت

۱٫ سابقه همکاری با سازمان بهزیستی در امور کمسیونهای بهزیستی معافیت روانپزشکی ۲٫ سابقه همکاری با سازمان (بیشتر )

حیطه فعالیت

۱. اختلا لات روان تنی (سایکوسوماتیک): ملال و افسردگی پیش از قاعدگی- بیماری خستگی مزمن…) ۲٫ درمان آرام سازی (بیشتر )

عنوان علمی

دکتر ندافرزانه روانپزشک و رواندرمانگر فارغ التحصیل دوره تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (بیشتر )

مقالات علمی

English articles: 1. Farzaneh N, Ghobakhlou M , Naderi N, Moghimi-Dehkordi B, Fadai F. Anxiety a (بیشتر )

مدارک تخصصی

مدارک تخصصی در حیطه های درمانهای غیر داروئی روانپزشکی : • دارای مدرک تخصصی دوره درمان اختلالات جنسی (بیشتر )

سابقه فعالیتهای علمی اخیر

۱٫ ارائه پوستر در کنگره روانپزشکی انجمن روانپزشکان ایران سال ۱۳۹۴٫ عنوان:اثربخشی درمان حساسیت زدائی (بیشتر )

شرکت در فیلم مستند به عنوان روانپزشک کارشناس تحلیلگر

-Documentary Film: Film title:”Them” .I was one of the main doctors who were interviewed about Paranormal (بیشتر )

کتابهایی که ترجمه کرده ام

Tranlated Books(کتابهایی که ترجمه کرده ام) ۱- One of the main translators of book title: Psychodynam (بیشتر )

مقالات پذیرش شده برای ارائه در کنگره های خارجی

۱-Poster accepted presentation for XVI WORLD CONGRESS OF PSYCHIATRY “Focusing on Access (بیشتر )

عناوین مقالات و مصاحبات چاپ شده در روزنامه ها

Newspaper Interview(عناوین مقالات و مصاحبات چاپ شده در روزنامه ها) ۱- Author Name: Dr Neda Farzaneh. (بیشتر )