شما می توانید انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را به طریق زیر با ما در میان بگذارید:

ارسال متن شکایات به آدرس ایمیل info@drnedafarzaneh.ir