دکتر فرزانه بورد تخصصی روانپزشکی بیان می کند که وابستگی به سیگار یکی از شایعترین اعتیادهای رفتاری است که در دنیا شیوع بالایی دارد. اعتیاد و یا وابستگی به سیگار در ایران، هم در مردان و هم در زنان در حال افزایش در سالهای اخیر است که موجب وابستگی جسمی و روانی در مغز فرد مصرف کننده می شود. بر خلاف تصور عموم که سیگار فقط موجب وابستگی جسمی در هر فرد می شود، براساس بسیاری از بررسی های علمی ثابت شده که مصرف سیگار می تواند موجب بیماریهای روانی در فرد شود. از شایعترین بیماری های روانی مرتبط با مصرف سیگار شامل:‌
ترک سیگار، وابستگی به سیگار، بیماری های اضطرابی، افسردگی و بی خوابی مرتبط با سیگار.

رواندرمانگر تهران
خوشبختانه، در سالهای اخیر درمان های زیادی برای ترک سیگار در دنیا ابداع شده اند که شایعترین این درمانها استفاده از مواد جایگزین بجای سیگار هستند مثل چسب نیکوتین، آدامس نیکوتین، داروهای جایگزین. البته درمان هایی مثل مشاوره قبل و حین ترک سیگار، گروه درمانی افراد سیگاری که قصد ترک سیگار دارند و درمان دارویی نیز در ترک سیگار موثر هستند.
بنابراین، سیگار فقط سرطان زا نیست و در حقیقت، ترک سیگار نه تنها باعث بهبود علائم جسمانی قلبی و ریوی فرد به صورت رفع تنگی نفس و تپش قلب می شود بلکه تأثیرات مثبتی بر روی افزایش اعتماد به نفس، سلامت روانی، کاهش اضطراب و افسردگی، بهبود کیفیت و کمیت خواب و موارد مشابه می¬شود.
بنابراین انجام درمان دارویی و مشاوره برای ترک سیگار، در جلسه های متوالی می تواند بر اساس صلاحدید بیمار، بعد از ارزیابی اولیه روانپزشکی برای ترک سیگار بسیار کمک کننده باشد.
البته توصیه مهم دکتر فرزانه برای افرادیکه قصد ترک سیگار دارند، این است که آگاهانه وخود خواسته بر روی فواید ترک سیگار تمرکز کنند تا بتوانند در طول روند ترک سیگار به صورت هدفدار برنامه ریزی کنند. در این مطب، راهکارهای کلی در زمینه مشاوره قبل و حین ترک سیگار به همراه درمان های جایگزین سیگار ارائه می شود.