آیا عوامل ژنتیکی در اقدام به خودکشی در افراد با اختلالات روانی موثرند؟

مقاله زیر توسط خانم دکتر ندا فرزانه بورد تخصص روانپزشکی با عنوان ” آیا عوامل ژنتیکی در اقدام به خودکشی در افراد با اختلالات روانی موثرند؟” برای خوانندگان محترم سایتشان تهیه شده است.

با وجود اینکه بیش از ۹۰ درصد افرادی که اقدام به خودکشی میکنند، یک اختلال روانی دارند اما اینکه آیا علل ژنتیکی جدا از ابتلا به اختلال روانپزشکی نیز برای اقدام به خودکشی وجود دارد یا نه نیز همیشه مورد سوال بوده است که البته این مسئله ثابت شده بوده که در افراد با اختلالات خلقی بخصوص اختلالات افسردگی اساسی و طیف اختلالات دو قطبی اقدام به خودکشی بالاتر است البته اینکه آیا اقدام به خودکشی باعث مرگ شود یا نه که به اصطلاح به آن خودکشی موفق گفته میشود، مورد بحث این مقاله نیست.
سه بیماری روانپزشکی که میزان اقدام به خودکشی در آنها بالاست شامل:اختلال افسردگی اساسی،اختلالات دوقطبی و اسکیزوفرنی هستند . در یک بررسی متاآنالیز که در سطح وسیعی از میان افراد مبتلا به این سه اختلال روانپزشکی که تشخیص این اختلالات روانی در آنها ثابت شده بود، انجام شد که سه گروه افراد مبتلا به اختلال روانی را با یکدیگر مقایسه کردند: اولین دسته به صورت مقایسه بین افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی که اقدام به خودکشی کرده بودند با افراد مبتلا به این اختلال که اقدام قبلی به خودکشی نداشتند، دومین گروه به صورت قیاس کردن بین افراد مبتلا به طیف اختلالات دوقطبی که اقدام به خودکشی کرده بودند با افراد مبتلا به این اختلال که اقدام قبلی به خودکشی نداشتند و گروه سوم و آخر در میان افراد مبتلا به بیماری اسکیزوفرنی افراد قطبی که اقدام به خودکشی کرده بودند با افراد مبتلا به این اختلال که اقدام قبلی به خودکشی نداشتند، صورت گرفت. طبق این ببرسی دقیق سه نوع ژنوم مشخص در رابطه با اقدام به خودکشی مشاهده شد :یک ژنوم در رابطه با اقدام به خودکشی در افراد مبتلا به بیماری افسردگی اساسی شدید ، ژنوم دیگر در رابطه با اقدام به خودکشی در افراد با طیف اختلالات دو قطبی و ژنوم دیگر بین اقدام به خودکشی با کلا طیف اختلالات خلقی بود.از میان این سه ژنوم ارتباط بین اقدام به خودکشی با بیماری اختلال افسردگی اساسی بسیار قویتر و مرتبط ترین بود.
براساس جدترین مطالعات در مورد ارتباط بین علل ژنتیکی مشخص شده است که وجود ژنهای اختلال افسردگی اساسی احتمال اقدام به خودکشی در میان سایر بیماریهای روانی را بالا میبرد. در افراد مبتلا به اختلال دوقطبی که سابقه اقدام قبلی به خودکشی دارند،دوره های افسردگی بیشتر بوده و واکنش به افکار خودکشی نیز شدیدتر است.یکی از علل میتواند واکنش نشان دادن به خشم و پرخاشگریهای درونی سرکوب شده در طول زندگی باشد.از این مسیله مجددا میتواند تاکیدی باشد برای تشخیص و درمان به موقع اختلالات روانی تا از مزمن شدن و یا تشدید علایم و اقدام به خودکشی بتوان پیشگیری کرد.البته نقش آموزش در مورد ارتقاء سلامت روانی در بین بخصوص خانواده های افراد مبتلا به اختلالات روانی نیز حائز اهمیت میباشد.